Statut obowiązuje w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4