W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzą:


Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

o 3-letnim cyklu kształcenia w zawodach:

    * monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
    * fryzjer,
    * kucharz.


 

Technikum Nr 4

o 5-letnim cyklu kształcenia (dla uczniów po szkole podstawowej) w zawodach:

    * technik informatyk,
    * technik technologii żywności,
    * technik geodeta.

o 4-letnim cyklu kształcenia (dla uczniów po gimnazjum) w zawodach:

    * technik informatyk,
    * technik technologii żywności,
    * technik geodeta.


 

V Liceum Ogólnokształcące

o 4-letnim cyklu kształcenia (dla uczniów po szkole podstawowej) oraz

o 3-letnim cyklu kształcenia (dla uczniów po gimnazjum) o profilach:

    * straż graniczna,
    * służba celna.


 

Szkoła Policealna

o 2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

    * technik informatyk,
    * technik administracji.