W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzą:


Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

o 3-letnim cyklu kształcenia w zawodach:


Technikum Nr 4

o 5-letnim cyklu kształcenia (dla uczniów po szkole podstawowej) w zawodach:

o 4-letnim cyklu kształcenia (dla uczniów po gimnazjum) w zawodach:


 V Liceum Ogólnokształcące

o 4-letnim cyklu kształcenia (dla uczniów po szkole podstawowej):


 Szkoła policealna