Jak wypełnić wniosek?

Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku:

  • udaj się na stronę https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadpodstawowa/,
  • wybierz Wypełnij wniosek w menu strony,
  • stwórz swoją listę preferencji  (zgodnie z  twoim zainteresowaniem wypisz w odpowiedniej kolejności wszystkie szkoły w Zamościu, które są ujęte w elektronicznym naborze),
  • wypełnij pozostałe pola formularza (zwróć uwagę na powiat i gminę, w której mieszkasz-wybór powiatu przez rozwinięcie zakładki, mieszkający poza miastem Zamość wybierają „powiat zamojski” lub inny),
  • wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem (zachowaj login i hasło),
  • poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanego formularza,
  • zanieś formularz do szkoły pierwszego wyboru,
  • pobierz w sekretariacie szkoły skierowanie na badania profilaktyczne, które wykonasz w:
  • Szpitalu Jana Pawła II –  tel. 84 677 32 49
  • Gabinecie Medycyny Pracy w Zamościu, ul. Młodzieżowa 6 tel. 574 556 553

Wniosek dla absolwentów szkoły podstawowej o przyjęcie do Technikum Nr 4,  Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 i V Liceum Ogólnokształcącego:


Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Zamościu


Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej Nr 4 w Zamościu