Wniosek dla absolwentów szkoły podstawowej o przyjęcie do Technikum Nr 4,  Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 i V Liceum Ogólnokształcącego:


Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Zamościu


Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej Nr 4 w Zamościu