Dyrektorem ZSP Nr 4 jest

mgr Lidia Sternik


Zastępcą dyrektora jest

mgr Jerzy Goryczka


Kierownikiem praktycznej nauki zawodu jest

mgr Tadeusz Budzyński