Statut obowiązuje w Szkole Policealnej Nr 4 w Zamościu