Co Cię interesuje?

 

DYPLOMY ZAWODOWE

W sekretariacie szkoły są do odbioru świadectwa kwalifikacji oraz dyplomy zawodu.

 

Uwaga

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę i posiadają świdectwa wszystkich kwalifikacji a nie otrzymali dyplomu zawodowego wypełniają wniosek o wydanie dyplomu na stronie OKE. (link)