Monter sieci i instalacji sanitarnych

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Monter sieci i instalacji sanitarnych wykonuje montaż i remonty sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Czym zajmuje się monter sieci i instalacji sanitarnych?

 • Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
 • Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
 • Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
 • Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
 • Wykonuje roboty związane z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, administracji obiektów budowlanych.
 • Możesz prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować przeważnie 8 godzin na dobę w systemie zmianowym. W przypadkach awarii czas pracy może ulec przedłużeniu.
 • Może to być praca sezonowa.
 • Będziesz wykonywać swoją pracę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni, w tunelach, kanałach, wykopach, na estakadach i innych konstrukcjach wsporczych.
 • Będziesz pracować w różnej temperaturze i wilgotności powietrza, jak i na różnych wysokościach.
 • Będziesz dorywczo dźwigać i przenosić ciężkie elementy oraz pozostawać często w niewygodnej i zmiennej pozycji.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować zarówno indywidualnie, jak i współpracować z ludźmi, nawiązywać kontakty, współdziałać z zespołem oraz podporządkowywać się narzuconym ścisłym instrukcjom..
 • Nie jest to praca monotonna, wymaga ciągłej uwagi i skupienia.
 • Będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.
 • W tym zawodzie szczególnie ważna jest sumienność i dokładność, odpowiedzialność za podejmowane decyzje i szybkie tempo pracy przy usuwaniu awarii.

Kariera edukacyjna

 • Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik urządzeń sanitarnych.
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik gazownictwa.
 • Wskazane są dodatkowe kwalifikacje z zakresu spawania gazowego lub elektrycznego.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!