Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia jakość żywności oraz jej przechowywania, planuje i analizuje sposoby żywienia, organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne.

Czym zajmuje się technik żywienia i usług gastronomicznych?

 • Sporządza potrawy i napoje
 • Przechowuje żywność
 • Sporządza i ekspediuje potrawy i napoje
 • Organizuje żywienie i usługi gastronomiczne
 • Planuje i ocenia żywienie
 • Organizuje produkcję gastronomiczną
 • Planuje i wykonuje usługi gastronomiczne

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach.
 • Możesz pracować za granicą.
 • Możesz prowadzić własną restaurację

Warunki pracy

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych musi liczyć się z koniecznością pracy w dni powszechnie wolne, w nocy czy też z okresowym natężeniem prac (np. w sezonie letnim w ośrodkach wypoczynkowych). Zazwyczaj praca przebiega w systemie zmianowym.
 • Większość czasu może spędzać w pracy typowo biurowej (kalkulator), ale przeważnie pracuje w kuchni (kucharz, garmażer) lub na sali stołówki czy restauracji (kierownik sali czy zmiany).
 • Musi się liczyć z pewną uciążliwością miejsca pracy – wysoką temperaturą, zapachami, oparami, praca wymaga głównie pozycji stojącej.

Kontakt z innymi

 • Praca technika żywienia i usług gastronomicznych to praca indywidualna.
 • Najczęściej podlegają mu inne osoby, których pracę organizuje, kieruje nią i nadzoruje. Może też pracować na stanowisku wymagającym kontaktów z osobami, na rzecz których prowadzi usługi.
 • Osoby zatrudnione przy wytwarzaniu posiłków powinny mieć dobry smak i węch, zręczne ręce i palce.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie kelnera.
 • Pożądane są zdolności plastyczne, zwłaszcza w zakresie rysunku dekoracyjnego.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!