E-sport

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

 • informatyka
 • język angielski

Krótki opis innowacji

Innowacja e-sport realizowana jest w formie dwóch godzin zajęć dodatkowych w ciągu tygodnia oraz w ramach lekcji informatyki. Ponadto uczniowie biorą udział w turniejach e-sportowych i innych wydarzeniach ze świata gameingu.

Cele edukacyjne:

 • Zapoznanie uczniów z historią e-sportu.
 • Omówienie funkcjonowania e-sportu w Polsce i na świecie.
 • Zaprezentowanie roli finansów w e-sporcie.
 • Zaznajomienie z systemami treningowymi w e-sporcie.
 • Uświadomienie uczniom roli marketingu w e-sporcie.
 • Zaprezentowanie technologii wykorzystywanych w e-sporcie.
 • Kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z komputera, grania i trenowania gier e-sportowych.
 • Umiejętności współpracy w grupie.
 • Umiejętności organizacji pracy indywidualnej i zespołowej.
 • Doskonalenia myślenia przestrzennego, wielowątkowego.
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją.

Absolwenci tego kierunku:

 • Otrzymają wiedzę o historii i gatunkach gier komputerowych.
 • Zgłębią tajniki organizacji turniejów e-sportowych
 • Zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia gier (koncepcja ogólna),
 • Poszerzą wiedzę dotyczącą grafiki komputerowej

Uczestnictwo w innowacji stylizacja i wizaż umożliwia:

 • poszerzenie obszaru swojej wiedzy o nowe treści,
 • ułatwienie wyboru zawodu,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • udział w turniejach e-sportowych i innych wydarzeniach ze świata e-sportu,
 • zadowolenie w zakresie samorealizacji.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!