Stolarz

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i materiałów drzewnych oraz inne prace stolarskie zgodnie z dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną.

Czym zajmuje się stolarz?

 • Wytwarza wyroby stolarskie
 • Wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych
 • Wykonuje naprawy, renowację i konserwację wyrobów stolarskich

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu drzewno-meblarskiego, stolarki budowlanej, galanterii drzewnej, opakowań oraz w magazynach wyrobów.
 • Możesz prowadzić własny zakład stolarski.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować średnio 6–9 godzin dziennie w stałych godzinach.
 • Może się zdarzyć, że praca będzie musiała być wykonywana dłużej, nawet w dni wolne. Uzależnione jest to od wielkości i terminu zlecenia.
 • Będziesz pracować zwykle w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach zapylenia, hałasu, oparów lakierów i klejów.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować indywidualnie.
 • Będziesz odpowiedzialny za jakość wykonania wyrobów.
 • Będziesz wykonywać pracę monotonną.

Kariera edukacyjna

 • Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik technologii drewna.
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: tapicer, cieśla, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna.

Patronat nad klasą objęła firma INTERKRES, która chętnie zatrudni naszych absolwentów!

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!