Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod adresem: https://projekty.syntea.pl/ksztalcenie-i-praktyka-dla-rozwoju-zamoscia-i-lublina/