Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Przewodniczący Kinga Buczak 3TIŻ

Zastępca Wiktoria Kwiatkowska 2TGŻ

Skarbnik Kacper Muszkiewicz 3TI

Sekretarz Michał Piela 1TI

Członek Hanna Kuśmierczuk  1TGW

Opiekunowie SU Marian Okoniewski, Ewa Kostrubiec, Tomasz Kiecana