Skład Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Przewodniczący Wiktoria Kwiatkowska 3TGŻ

Zastępca Weronika Michalska 3TBI

Skarbnik Hanna Kuśmierczuk 2TGW

Członek Weronika Ochmańska 2TGW

Członek Michał Piela 2TI

Członek Paweł Michalik 3TBI

Członek Kamil Wymiatał 3TI

Opiekunowie SU Marian Okoniewski, Ewa Kostrubiec, Tomasz Kiecana