Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Przewodniczący Kinga Buczak 3TIŻ

Zastępca Wiktoria Kwiatkowska 2TGŻ

Skarbnik Kacper Muszkiewicz 3TI

Sekretarz Michał Piela 1TI

Członek Hanna Kuśmierczuk  1TGW

Opiekunowie SU Marian Okoniewski, Ewa Kostrubiec, Tomasz Kiecana

Góra Grosza

UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZBIÓRKA TRWA!!!!!!!!!Monety zbieramy w dwóch kategoriach – indywidualnej i grupowej! Indywidualnie- każdy uczeń może przynieść dowolną ilość …