“KATEDRA W-F-u” ZSP Nr 4

mgr Dorota Gajewska
mgr Lilianna Błaziak
mgr Jadwiga Łepik
mgr Wojciech Uchymiak

mgr Tomasz Olszewski
mgr Robert Wieczerzak
mgr Piotr Szala

5-1