Technik technologii żywności

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Technik technologii żywności produkuje żywność oraz organizuje i nadzoruje procesy produkcji żywności. 

Czym zajmuje się technik technologii żywności?

 • Produkuje wyroby spożywcze z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
 • Produkuje wyroby piekarskie
 • Produkuje wyroby cukiernicze
 • Produkuje przetwory mięsne i tłuszczowe
 • Obrabia ryby i produkuje przetwory rybne
 • Organizuje produkcję wyrobów spożywczych
 • Nadzoruje produkcję wyrobów spożywczych

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, w instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, w placówkach zajmujących się przechowaniem i handlem żywnością.
 • Możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Warunki pracy

 • Najczęściej będziesz pracować na trzy zmiany, także w niedziele i święta. Tam, gdzie występuje sezonowe spiętrzenie prac w okresie zbiorów, obowiązuje dzień pracy przedłużony do 12–14 godzin.
 • Pracuje się w halach produkcyjnych, magazynach, chłodniach, laboratoriach, pomieszczeniach biurowych i czasami na wolnym powietrzu.
 • Będziesz w ciągłym ruchu.
 • Praca wymaga ciągłego, szybkiego przemieszczania się między pracującymi maszynami, wózkami przewożącymi wyroby, często po śliskim, tłustym lub mokrym podłożu.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować w zespole. Twoja praca będzie polegać na ciągłych kontaktach z ludźmi (podwładnymi i przełożonymi).
 • Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą, czynności będą różnorodne i pozbawione rutyny.
 • Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo i pracę podległych pracowników, przebieg produkcji, jakość wyrobów oraz powierzone surowce i maszyny. Możesz ponieść odpowiedzialność materialną za błędne decyzje i niedopełnienie obowiązków.
 • Będziesz musiał zapamiętywać i praktycznie wykorzystywać dużą ilość bardzo różnorodnych informacji.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik przetwórstwa mleczarskiego.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!