Technik inżynierii sanitarnej

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • biologia

Przedmioty rozszerzone

 • biologia

Krótki opis zawodu

Technik urządzeń sanitarnych wykonuje oraz organizuje roboty związane z budową i utrzymaniem sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Czym zajmuje się technik inżynierii sanitarnej?

 • Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
 • Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
 • Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
 • Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
 • Wykonuje roboty związane z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Organizuje roboty związane z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Organizuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
 • Organizuje roboty związane z budową, montażem i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
 • Organizuje roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach budowlanych, jednostkach nadzoru budowlanego, biurach projektów, administracji obiektów budowlanych oraz zakładach rzemieślniczych.
 • Możesz założyć własną firmę, ale wymagana jest praktyka i uprawnienia.
 • Możesz awansować, zdobywając dodatkowe uprawnienia energetyczne lub świadectwa kwalifikacji dotyczące pracy z gazem i parą technologiczną.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować zazwyczaj w  systemie jednozmianowym. Tylko w  firmach takich jak pogotowie wodne czy gazowe będziesz pracować na trzy zmiany i w dni wolne od pracy.
 • Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych w biurze oraz w miejscach wykonywania prac instalacyjnych, mieszkaniach prywatnych, na budowach oraz na zewnątrz.
 • Pracując poza budynkami, będziesz narażony na działanie czynników atmosferycznych: mrozu, upału, deszczu, wiatru.
 • Będziesz pracować w pozycji stojącej lub pochylonej.
 • Praca wymagać będzie podnoszenia i  przenoszenia kilkukilogramowych ciężarów.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować w  kontakcie z  ludźmi, a  ich intensywność będzie zależeć od rodzaju firmy i zajmowanego stanowiska.
 • Możesz reprezentować firmę na zewnątrz, wobec klientów.
 • Powinieneś cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów z  ludźmi i współdziałania z nimi.
 • Przydatna będzie odporność na stres związany z kontaktami ze zdenerwowanymi klientami oraz występowaniem nagłych sytuacji.
 • Będziesz wykonywać zróżnicowaną pracę.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik gazownictwa.
 • Warto byś rozwijał umiejętności techniczne oraz wyobraźnię przestrzenną pozwalającą zrozumieć projekty techniczne.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!