Terminarz rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 (do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum  i trzyletniej branżowej szkoły i stopnia)

16.05.2022 r.  – 24.06.2022 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.

24.06.2022 r. – 14.07.2022 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kserokopie tych dokumentów lub oryginały).

22.07.2021r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

22.07.2022 r. do 28.07.2022 r. do godz. 15.00

Złożenie przez kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły i wyniku egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie zostały złożone wcześniej).

29.07.2022 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Uwaga !!!

Skierowania na badania lekarskie do Przychodni Medycyny Pracy będą wydawane kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia od 17.05.2021 r. do 26.07.2021r..

Uproszczony terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia

do 02.07.2022 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

01.08.2022 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

01.08.2022 r. – 05.08.2022r. do godz. 15.00

Złożenie przez kandydata wszystkich dokumentów wymaganych przy procesie rekrutacji wraz z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli nie zostały złożone wcześniej).

08.08.2022 r. do godz. 14.00

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Skierowania na badania lekarskie do Przychodni Medycyny Pracy kandydatom do szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia będą wydawane od 24.05.2021r. do 26.07.2021r.