Terminarz naboru do V Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 4 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2021/2022.

17.05.2021r. – 21.06.2021r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. Możliwość zmiany wniosku.

25.06.2021r. – 14.07.2021r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginały lub kserokopia podpisana za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej) oraz 2 zdjęcia legitymacyjne.

22.07.2021r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

23.07.2021r. – 30.07.2021. do godz. 15.00

Złożenie przez kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęć legitymacyjnych (jeżeli nie zostały złożone wcześniej).

02.08.2021 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Uwaga !!!

Skierowania na badania lekarskie do Przychodni Medycyny Pracy będą wydawane kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia od 17.05.2021 r. do 26.07.2021r..

Uproszczony terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół policealnych I branżowych szkół ii stopnia

24.05.2021 r. – 14.07.2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

22.07.2021 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

22.07.2021 r. – 30.07.2021r. do godz. 15.00

Złożenie przez kandydata wszystkich dokumentów wymaganych przy procesie rekrutacji wraz z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli nie zostały złożone wcześniej).

02.08.2021 r. do godz. 14.00

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Skierowania na badania lekarskie do Przychodni Medycyny Pracy kandydatom do szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia będą wydawane od 24.05.2021r. do 26.07.2021r.