Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe.

Czym zajmuje się monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie?

 • Montuje systemy suchej zabudowy
 • Wykonuje roboty malarskie
 • Wykonuje roboty tapeciarskie
 • Wykonuje roboty posadzkarskie
 • Wykonuje roboty okładzinowe

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych.
 • Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną.

Warunki pracy

 • Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najwięcej prac będziesz wykonywać w sezonie letnim.
 • Będziesz pracować na placu budowy lub wewnątrz obiektu budowanego lub remontowanego. Często będziesz narażony na zmienne warunki atmosferyczne.
 • Większość czynności będziesz wykonywać, stojąc na rusztowaniach, często w niewygodnych pozycjach.
 • Musisz być przygotowany na częste odległe dojazdy do miejsca pracy.

Kontakt z innymi

 • W zależności od miejsca zatrudnienia będziesz pracować samodzielnie lub w zespole.
 • Będziesz wykonywać rutynowe, powtarzające się czynności.

Kariera edukacyjna

 • Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!