Tapicer

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Tapicer wykonuje meble i inne wyroby tapicerowane, prace dekoratorskie oraz naprawy wyrobów tapicerowanych.

Czym zajmuje się tapicer?

 • Tapicer wykonuje meble i inne wyroby tapicerowane, prace dekoratorskie oraz naprawy wyrobów tapicerowanych
 • Wykonuje prace tapicerskie
 • Wykonuje naprawy i renowacje wyrobów tapicerowanych

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących i naprawiających wyroby tapicerowane.
 • Możesz też pracować w pracowniach dekoratorskich planów filmowych i teatralnych oraz prowadzić własny zakład tapicerski.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować od 6 do 12 godzin w stałych porach, w ciągu dnia. Czasem będziesz musiał pracować dłużej i w różnych porach dnia, nawet nocy, wykonując zlecenia terminowe.
 • Będziesz pracować w halach produkcyjnych.
 • Będziesz pracować w pozycji stojącej lub siedzącej.

Kontakt z innymi

 • Twoja praca może mieć charakter indywidualny i zespołowy, w zależności od miejsca jej wykonywania.
 • Jeżeli będziesz pracować przy produkcji mebli na skalę przemysłową, wówczas będziesz działać w zespołach, natomiast w zakładzie rzemieślniczym lub prowadząc taki zakład – najczęściej indywidualnie, wykonując samodzielnie wszystkie czynności zmierzające do otrzymania produktu końcowego.
 • Będziesz wykonywać czynności zawodowe w bardzo dużym stopniu zrutynizowane, powtarzające się.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: stolarz, cieśla, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna.
 • Wskazane są uzdolnienia artystyczne w zakresie rysunku i projektowania.

Patronat nad klasą objęła firma INTERKRES, która chętnie zatrudni naszych absolwentów!

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!