Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy robót budowlanych

Czym zajmuje się technik robót wykończeniowych w budownictwie?

 • Montuje systemy suchej zabudowy
 • Wykonuje roboty malarskie
 • Wykonuje roboty tapeciarskie
 • Wykonuje roboty posadzkarskie
 • Wykonuje roboty okładzinowe
 • Organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy
 • Organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe w budownictwie
 • Sporządza kosztorysy robót wykończeniowych w budownictwie

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych.
 • Możesz pracować za granicą.
 • Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Warunki pracy

 • Twoje godziny pracy będą najczęściej stałe. Będziesz pracować zwykle 6–9 godzin dziennie. Czasami będziesz musiał się liczyć z koniecznością zaakceptowania pracy zmianowej, szczególnie w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych czy remontowych.
 • Roboty będziesz wykonywać w większości wypadków we wnętrzach budynków. Jednakże czasami może zaistnieć również konieczność pracy na zewnątrz. W okresie zimowym będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych.
 • Będziesz pracować najczęściej w długotrwałej pozycji stojącej z uniesionymi rękami. Często pracę będziesz wykonywać na wysokości, na rusztowaniach lub drabinie.
 • Ze względu na możliwość otrzymywania zleceń poza stałym miejscem zamieszkania, musisz brać pod uwagę konieczność wyjazdów.

Kontakt z innymi

 • W zależności od miejsca zatrudnienia będziesz pracować samodzielnie lub w zespole.
 • Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru.
 • Będziesz wykonywać rutynowe, powtarzające się czynności.
 • Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych.
 • Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
 • Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!