Technik budowy dróg

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

 • geografia

Krótki opis zawodu

Technik budowy dróg organizuje i koordynuje roboty związane
z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów
mostowych.

Czym zajmuje się technik budowy dróg?

 • Obsługuje maszyny i urządzenia drogowe
 • Konserwuje maszyny i urządzenia drogowe
 • Wykonuje roboty ziemne
 • Wykonuje nawierzchnie drogowe
 • Organizuje roboty związane z budową dróg i obiektów inżynierskich
 • Organizuje roboty związane z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich
 • Kosztorysuje roboty drogowe

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektów dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej, służbach Obrony Cywilnej Kraju, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych.
 • Możesz założyć własną firmę.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych lub w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Będziesz pracować często na wysokości na rusztowaniach i pomostach.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować w zespole.
 • Będziesz organizować i kierować pracą zespołu.
 • Będziesz ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: mechanik maszyn i urządzeń drogowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!