Technik administracji

Czas trwania nauki

 • 2 lata (4 semestry)

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Technik administracji rozpoznaje problemy klientów administracji publicznej oraz rozwiązuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sporządza dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego. Identyfikuje zakres spraw regulowanych prawem administracyjnym. Prowadzi postępowanie administracyjne z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń biurowych oraz systemów informatycznych.

Czym zajmuje się technik administracji?

 • Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
 • Prowadzi postępowania administracyjne
 • Sporządza analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych

Kariera zawodowa

 • Możesz pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych.

Warunki pracy

 • Czas pracy jest unormowany i wynosi 8 godzin. Bywa jednak, że ze względu na przedłużające się spotkania, narady i konferencje może ulec wydłużeniu.
 • Praca odbywa się tylko w dzień, w godzinach wcześniej ustalonych i jest ściśle bądź okresowo nadzorowana.
 • Musisz liczyć się z wyjazdami, ale raczej krótkotrwałymi.
 • Cały dzień będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Będziesz tworzyć dokumenty i odpowiadać za nie.

Kontakt z innymi

 • Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi. Być jednocześnie stanowczym i uprzejmym.
 • Trafią Ci się wymagający interesanci.
 • W tym zawodzie wymagana jest znajomość aktów prawnych. Ciągle trzeba będzie uczyć się nowych przepisów.
 • Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec i technik księgarstwa.
 • Będziesz wykorzystywać w swojej pracy najczęściej takie urządzenia biurowe, jak: telefon, komputer, faks, kserokopiarka. Wymagane są umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem biurowym oraz audiowizualnym.
 • Ważna jest także znajomość języków obcych (zwłaszcza gdy firma utrzymuje kontakty międzynarodowe).
 • Przydatne może okazać się również prawo jazdy, szczególnie w małych firmach prywatnych.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!