Murarz – tynkarz

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Murarz-tynkarz wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki betonowe. Muruje z cegły, pustaków, bloczków i innych materiałów budowlanych konstrukcje budowlane oraz
wykonuje ich remonty i rozbiórkę. Wykonuje tynki oraz ich naprawy i konserwacje.

Czym zajmuje się murarz – tynkarz?

 • Wykonuje zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe
 • Wykonuje murowane konstrukcje budowlane
 • Wykonuje tynki
 • Wykonuje remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych.
 • Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną.
 • Możesz podjąć pracę w innej miejscowości, a nawet skorzystać z oferty pracy poza granicami kraju.

Warunki pracy

 • Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najwięcej prac będziesz wykonywać w sezonie letnim.
 • Będziesz pracować na placu budowy lub wewnątrz obiektu budowanego lub remontowanego. Często będziesz narażony na zmienne warunki atmosferyczne.
 • Większość czynności będziesz wykonywać, stojąc na rusztowaniach, często w niewygodnych pozycjach.
 • Musisz być przygotowany na częste odległe dojazdy do miejsca pracy.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować w zespole.
 • Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie.
 • Będziesz wykonywać czynności monotonne.

Kariera edukacyjna

 • Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik budownictwa.
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.
 • Wskazane jest posiadanie prawa jazdy, a także znajomość języka obcego.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!