Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Czas trwania nauki

 • 1,5 roku (3 semestry)

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy kontroluje przestrzeganie przepisów bhp, ocenia stopień zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez różne czynniki w środowisku pracy, inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających wpływ na poprawę warunków bhp, ustala okoliczności oraz przyczyny wypadków i chorób zawodowych, organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie bhp.

Czym zajmuje się technik bezpieczeństwa i higieny pracy?

 • Zarządza bezpieczeństwem w środowisku pracy
 • Monitoruje przestrzeganie przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doskonali ergonomiczne warunki pracy
 • Ocenia ryzyko zawodowe
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Organizuje i prowadzi szkolenia oraz świadczy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.
 • Możesz prowadzić szkolenia z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji i posiadanych uprawnień.

Warunki pracy

 • Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że czas pracy zostanie wydłużony.
 • Przeważnie będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych w normalnych warunkach oraz na wolnym powietrzu, w ciągłym ruchu, często w trakcie wypadków i zagrożeń dla życia i zdrowia.
 • W pracy możesz spotkać się z zagrożeniem związanym z ryzykiem wypadków podczas interwencji.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować indywidualnie.
 • Praca będzie wymagać współpracy ze wszystkimi pracownikami w zakresie bhp.
 • Będziesz wykonywać pracę o charakterze niezrutynizowanym.
 • W pracy potrzebne są: pamięć wzrokowa, spostrzegawczość, podzielność uwagi, uczciwość, komunikatywność oraz kultura osobista.

Kariera edukacyjna

 • Wskazane są wiadomości z zakresu prawa pracy, administracji.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!