Technik budownictwa

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

 • matematyka

Krótki opis zawodu

Technik budownictwa organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.

Czym zajmuje się technik budownictwa?

 • Wykonuje i kontroluje roboty konstrukcyjno–budowlane
 • Wykonuje murowane konstrukcje budowlane
 • Wykonuje konstrukcje żelbetowe monolityczne
 • Montuje konstrukcje budowlane
 • Organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
 • Organizuje roboty budowlane stanu surowego
 • Organizuje roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych
 • Organizuje roboty związany z rozbiórką obiektów budowlanych
 • Sporządza kosztorysy robót budowlanych

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w  przedsiębiorstwach budowlanych, pracowniach konserwacji zabytków, spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach gminy, biurach projektów, instytutach naukowo-badawczych, hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych.
 • Możesz pracować za granicą.
 • Najważniejszym etapem Twojej kariery zawodowej będzie zdobycie uprawnień budowlanych, co pozwoli na uzyskanie pełnej samodzielności i pracę na stanowiskach kierowniczych.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować najczęściej 8 godzin, głównie na placu budowy, w laboratorium, biurze, magazynach, warsztatach remontowych.
 • Będziesz musiał docierać w  każde miejsce na placu budowy, wymaga to nieustannego przemieszczania się wśród ciężkich maszyn czy samochodów transportowych.
 • Będziesz przebywać zarówno na wysoko położonych rusztowaniach, jak i w wykopach o głębokości nawet kilku pięter.
 • Wymagana jest dyspozycyjność. Możesz pracować poza miastem, w dużej odległości od stałej siedziby firmy, nawet za granicą.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować przede wszystkim w zespole.
 • Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru.
 • Będziesz wykonywać pracę bardzo urozmaiconą.
 • Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych.
 • Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!