Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Palus, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e mail: inspektor@cbi24.pl.

Klauzula informacyjna – przesłanka umowy:

[gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Klauzula-informacyjna-przesłanka-umowy.pdf”]

 

Klauzula informacyjna – przesłanka przepis prawa:

[gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/KLAUZULA-INFORMACYJNA.doc”]

 

Klauzula informacyjna – monitoring:

[gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Klauzula-informacyjna-monitoring.pdf”]