28 kwietnia 2017

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Wróć do listy zawodów

Monter sieci i instalacji sanitarnych wykonuje montaż i remonty sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazo-
wych, sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji
grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
 Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Wykonuje roboty związane z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
Wykonuje roboty związane z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kontakt z innymi
 • Będziesz pracować zarówno indywidualnie, jak i współpracować z ludźmi, nawiązywać kontakty, współdziałać z zespołem oraz podporządkowywać się narzuconym ścisłym instrukcjom..
 • Nie jest to praca monotonna, wymaga ciągłej uwagi i skupienia.
 • Będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi.
 • W tym zawodzie szczególnie ważna jest sumienność i dokładność, odpowiedzialność za podejmowane decyzje i szybkie tempo pracy przy usuwaniu awarii.
Kariera edukacyjna
 • Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik urządzeń sanitarnych.
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik gazownictwa.
 • Wskazane są dodatkowe kwalifikacje z zakresu spawania gazowego lub elektrycznego.
Warunki pracy
 • Będziesz pracować przeważnie 8 godzin na dobę w systemie zmianowym. W przypadkach awarii czas pracy może ulec przedłużeniu.
 • Może to być praca sezonowa.
 • Będziesz wykonywać swoją pracę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni, w tunelach, kanałach, wykopach, na estakadach i innych konstrukcjach wsporczych.
 • Będziesz pracować w różnej temperaturze i wilgotności powietrza, jak i na różnych wysokościach.
 • Będziesz dorywczo dźwigać i przenosić ciężkie elementy oraz pozostawać często w niewygodnej i zmiennej pozycji.
Kariera zawodowa
 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, administracji obiektów budowlanych.
 • Możesz prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

 

We współczesnym świecie intensywnie rozwijają się nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży budowlanej – hydraulicznej rośnie z roku na rok. Absolwent Szkoły Branżowej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do zmierzenia się z oczekiwaniami rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzyma zapewni mu możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy – zatrudnienie znajdzie w różnego rodzaju firmach instalacyjnych, klimatyzacyjnych, przedsiębiorstwach związanych z budową i remontem sieci komunalnych lub prowadzić działalność na własny rachunek. Na zawód ten jest stałe zapotrzebowanie na rynku pracy.

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl