28 kwietnia 2017

Murarz – tynkarz

Wróć do listy zawodów

Murarz-tynkarz wykonuje zaprawy budowlane i mieszanki betonowe. Muruje z cegły, pustaków, bloczków i innych materiałów budowlanych konstrukcje budowlane oraz
wykonuje ich remonty i rozbiórkę. Wykonuje
tynki oraz ich naprawy
i konserwacje.
 Wykonuje zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe
Wykonuje murowane konstrukcje budowlane
Wykonuje tynki
Wykonuje remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
Kontakt z innymi
 • Będziesz pracować w zespole.
 • Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie.
 • Będziesz wykonywać czynności monotonne.
Kariera edukacyjna
 • Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik budownictwa.
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej.
 • Wskazane jest posiadanie prawa jazdy, a także znajomość języka obcego.
Warunki pracy
 • Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najwięcej prac będziesz wykonywać w sezonie letnim.
 • Będziesz pracować na placu budowy lub wewnątrz obiektu budowanego lub remontowanego. Często będziesz narażony na zmienne warunki atmosferyczne.
 • Większość czynności będziesz wykonywać, stojąc na rusztowaniach, często w niewygodnych pozycjach.
 • Musisz być przygotowany na częste odległe dojazdy do miejsca pracy.
Kariera zawodowa
 • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych.
 • Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną.
 • Możesz podjąć pracę w innej miejscowości, a nawet skorzystać z oferty pracy poza granicami kraju.

 

Murarz-tynkarz to wykwalifikowany robotnik zajmujący się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych. Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach elewacje, wykuwać otwory.

Murarz-tynkarz może również kierować pracami rozbiórkowymi i je przeprowadzać. Swoją pracę murarz wykonuje zwykle w ciągu dnia, zatrudnianie murarzy w systemie zmianowym to rzadkość. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy). Murarz pracuje na budowie lub przy remontach obiektów. Często musi wykonywać swoje zadania przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego nie powinien cierpieć na lęk wysokości. Murarze przeważnie tworzą zespoły, w których każdy ma swoje wyznaczone zadania.

W tej pracy ważna jest też zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza musi także przejść specjalistyczne badania lekarskie – sprawdzić wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi.

Niedawny boom budowlany i możliwość podejmowania pracy przez polskich robotników zagranicą (w wyniku czego wyjechało wielu fachowców) spowodowała, że zapotrzebowanie na murarzy znacznie się zwiększyło. Dzięki temu wzrosły ich zarobki, które wcześniej nie były specjalnie wysokie. 

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl