Opiekun osoby starszej

Czas trwania nauki

 • 2 lata (4 semestry)

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Opiekun osoby starszej udziela pomocy oraz świadczy usługi opiekuńczo-wspierające osobom starszym, niesamodzielnym, samotnym i przewlekle chorym.

Czym zajmuje się opiekun osoby starszej

 • Organizuje prace opiekuńczo-wspierające u osoby starszej
 • Wykonuje czynności opiekuńczo-wspierające u osoby starszej
 • Aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej
 • Współpracuje z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w domach, w których zamieszkują samotnie osoby starsze. Możesz także pracować w domach opieki społecznej, szpitalach, hospicjach i innych placówkach sprawujących opiekę nad osobami starszymi, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach społecznych (Caritas, PCK), a także prowadzić własną firmę.

Warunki pracy

 • Będziesz wykonywać pracę na zmiany, a czas pracy wynika z umowy zawartej z pracodawcą (od 8 do 24 godzin na dobę).
 • Przeważnie będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych i ze względu na wiek, związane z tym choroby, ograniczenia ruchowe podopiecznych musisz być odporny na wysiłek fizyczny oraz psychiczny.
 • Ze względu na konieczność ciągłej opieki nad osobą starszą najczęściej musisz zamieszkać w jej domu.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować samodzielnie lub z zespołem terapeutów, pielęgniarek, rehabilitantów oraz współpracować z lekarzem i członkami rodzin, urzędnikami.
 • Twoja praca nie będzie zrutynizowana.
 • Praca w tym zawodzie wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo osób starszych.
 • W tym zawodzie kontakty z ludźmi są bardzo częste i mogą nieść duże ryzyko powstawania konfliktów.
 • Najistotniejsze cechy w tym zawodzie to umiejętność nawiązywania kontaktów, życzliwość i uprzejmość.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!