REKRUTACJA – STAŻE W HISZPANII 2018

Do 19 października można wziąć udział w rekrutacji uczestników projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, pt.: “Postaw na kompetencje zawodowe”, który jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji o naborze znajdziemy na stronie internetowej naszych staży pod adresem: http://www.zsp4zamosc.edu.pl/staze/rekrutacja-pn-kz/item/562-r. Zapraszamy!!!


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl