Terminy zebrań i wywiadówek

Data Dzień tygodna Tematyka spotkania
20 września 2016 wtorek Początek roku szkolnego. Zapoznanie rodziców z Programem Wychowawczym i profilaktyki oraz analiza matur i egzaminów z kwalifikacji.
12 grudnia 2016 poniedziałek Wywiadówka śródokresowa dla wszystkich rodziców. Pogadanka na temat cyberprzemocy.
 2 lutego 2017
czwartek Koniec semestru, wywiadówka semestralna
 22 marca 2017 środa Wywiadówka śródokresowa i kończąca dla uczniów klas maturalnych.
 19 maja 2017 środa Wywiadówka przed zakończeniem roku szkolnego dla wszystkich rodziców.