Rozwiąż quiz!

1. W którym roku powstała zamojska "Budowlanka"?