Stypendium socjalne

Informujemy, że można się starać o stypendium socjalne. Prawo to przysługuje każdemu rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniemu uczeniowi, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

  •  zamieszkanie na terenie miasta Zamość
  • dochód netto na 1 osobę w rodzinie 514,00 zł
  • wiek ucznia do 24 lat.

Poniżej zamieszczamy procedurę przyznawania stypendium oraz wzory potrzebnych dokumentów:

Download (DOC, 6KB)

Download (PDF, 1.46MB)

Download (DOC, 15KB)


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl