Podsumowanie projektów w ZSP4 w Zamościu

7 września w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektów:

  • “Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu” realizowany w ramach projektu “Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, 
  • “Udostępnianie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu” realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna. Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.