Akademickie Targi Pracy

23 października uczniowie klas maturalnych brały udział w Akademickich Targach Pracy organizowanych przez Instytut Przyrodniczo – Techniczny Uczelni Państwowej w Zamościu. W trakcie ich trwania wysłuchali wykładu pt. „Aktywność na rynku pracy. Skuteczne metody poszukiwania zatrudnienia”, który przedstawiła Anna Kułaj, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.