Deklaracja

 Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy złożyć do 20 grudnia 2012r.