Handel ludźmi to przestępstwo!

Planujesz wyjazd lub pracę za granicami Polski?  

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przeciwdziałania handlowi ludźmi! 

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. 

Polska jest dość specyficznym krajem z uwagi na swoje położenie geopolityczne, ponieważ w kontekście handlu ludźmi jest jednocześnie krajem pochodzenia, tranzytowym oraz docelowym dla ofiar handlu ludźmi.  

Obywatele polscy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, na terenie naszego kraju mogą być werbowani, a następnie wykorzystywani do pracy przymusowej, prostytucji, żebractwa, kradzieży lub wyłudzania świadczeń oraz kredytów za granicą.  

Planując własną przyszłość zadbaj o bezpieczeństwo własne oraz swoich najbliższych – zapoznaj się z informacjami, które mogą Ci pomóc, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmihttps://www.gov.pl/web/handel-ludzmihttps://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce—broszura-informacyjna

https://kcik.pl/

https://kcik.pl/k1/kontakt/15852,Krajowe-Centrum-Interwencyjno-Konsultacyjne-dla-Polskich-i-Cudzoziemskich-Ofiar-.html

https://policja.pl/pol/kgp/biuro-kryminalne/struktura/wydzialy/wydzial-do-walki-z-hand/100079,Wydzial-do-walki-z-Handlem-Ludzmi.html