karta_wejściowa

Karta Szkolna z BZWBK

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”). System testujemy już od początku roku szkolnego i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni.

W ramach projektu w budynku szkoły zainstalowany został system kontroli dostępu obsługiwany przez zbliżeniowe karty. Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, kart wejścia do bursy, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu). Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywa Bank, więc nie obciążają one gminy, szkoły, rodziców ani uczniów. 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymują wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Osobom nieposiadającym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogą otworzyć pracownicy szkoły (portierni), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi.

Po stronie szkoły podejmowane są decyzje, które wejścia i pomieszczenia objąć systemem (np. pokój nauczycielski). Podobnie  ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi. Na kartach szkolnych umieszczony jest indywidualny wizerunek zawierający elementy wyróżniające naszą szkołę wśród innych placówek (nazwa, logo) co sprawia, że karty pełnią funkcję szkolnego  identyfikatora.