Lekcja chemii z PKN Orlen

Lekcja chemii z PKN Orlen

  
glowne29.10.2012 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w projekcie prowadzonym pod patronatem PKN Orlen– lekcja chemii. Bardzo duża aktywność uczniów na lekcji oraz ich zainteresowanie zajęciami potwierdziły świetne przygotowanie projektu i profesjonalizm Pań prowadzących. Metody i formy pracy zostały bardzo dobrze dobrane do realizowanych treści programowych. Lekcja na temat ropy naftowej pokazała uczniom chemię jako dziedzinę nauki, która bezpośrednio wpływa na nasze codzienne życie. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała wygłoszonej prezentacji wzbogaconej przez prelegentki pokazem multimedialnym, jak również obejrzała ciekawe doświadczenia chemiczne. Najbardziej aktywni uczniowie dostali płyty z filmem pt. „Skąd się wzięła ropa naftowa”. Lekcja chemii z PKN Orlen została zorganizowana przez nauczyciela chemii Monikę Maluha.