Odwierty na boisku


W naszej szkole rozpoczęły się prace budowlane związane z termomodernizacją budynku, która obejmuje m.in. montaż gruntowej pompy ciepła z kolektorami pionowymi. Dzięki temu rozwiązaniu ciepło pozyskiwane z wnętrza ziemi wykorzystane zostanie na potrzeby ogrzewania szkoły oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Inwestycja ta zapewni oszczędności energii oraz możliwość korzystania z jej odnawialnych źródeł. W jaki sposób?

W celu montażu podziemnej instalacji na boisku szkolnym powstaną 44 odwierty o głębokości 100 metrów każdy. W odwiertach umieszczone zostaną kolektory pionowe, tj. rury instalacyjne z sondami gruntowymi. Zlokalizowane one będą w dwóch studniach zbiorczych, po 22 odwierty w każdej i połączone z pompą ciepła, umieszczoną w kontenerze zewnętrznym.

Dzięki tej instalacji możliwa będzie wymiana ciepła z wnętrza ziemi. Sondy gruntowe, które stanowią instalację dolnego źródła ciepła dla pompy, wypełnione zostaną wychładzającym się wodnym roztworem glikolu. Roztwór ten, ogrzewając się od gruntu, pobiera energię cieplną, którą następnie przekazuje do pompy. Dzięki temu, ciepło z wnętrza ziemi przekształcane jest w ciepło użytkowe, tj. przeznaczone na ogrzanie budynku.

Rozwiązanie to pozwoli obniżyć koszty energii, a jednocześnie w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
W ramach termomodernizacji szkoły przewidziano również inne prace, tj. modernizację instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych – elewacja, wymiana stolarki okiennej, remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej. Prace te zaplanowane są na obecny oraz kolejny rok szkolny.