SAM 3855

II etap projektu Dp-lp

SAM 3855

Uczniowie ZSP4 mieli okazję na podniesienie swoich umiejętności językowych przez uczestnictwo w intensywnym kursie języka hiszpańskiego. Czekamy na efekty ciężkiej pracy, która zaowocuje na stażach w hiszpańskich przedsiębiorstwach. 

Zajęcia z przygotowania kulturowego przybliżyły uczestnikom realia kulturowe Hiszpanii, takie jak: obyczaje, kuchnia, tradycje, stereotypy, sztuka, elementy geografii i turystyki. 
Wiedza zdobyta podczas zajęć pozwoli uczestnikom w czasie stażu lepiej zrozumieć nowe środowisko, zachowania obywateli obcego kraju oraz pomoże szybciej zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Fotorelacja.

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607