logotypy fundusze

Projekty zagraniczne

Do 30 września uczniowie ZSZ, T4 oraz SP w ZSP4 mogą składać formularze rekrutacyjne na staże zagraniczne:

1. Dobre praktyki-lepsza praca projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

2.Zbuduj swoją pozycję zawodową projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Terminy:

Hiszpania 31.01-20.02.2016

Niemcy 02.05-13.05.2016r

Niemcy 27.06-17.07.2016r

Portugalia 25.07-12.08.2016r

 

Regulamin Dobre praktyki-lepsza praca

Regulamin Zbuduj swoją pozycję zawodową

logotypy funduszeProjekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607