Terminy wypłaty stypendium szkolnego

Wypłata stypendium szkolnego osobom, które dostarczyły do szkoły wymagane faktury na kwotę widniejącą w decyzji, nastąpi w dwóch terminach: 

  1. do dnia 28 listopada 2022 roku
  2. do dnia 23 grudnia 2022 roku.