Wyniki rekrutacji

Poniżej zamieszczamy listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum Nr 4 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi oraz listy przesuniętych do innych oddziałów/szkół. Jednocześnie informujemy, że w V Liceum Ogólnokształcącym i Branżowej Szkole II Stopnia Nr 1 w roku szkolnym 2020/2021 nie powstał żaden oddział. 
Wszystkim przejętym gratulujemy i prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów do dnia 18.08.2020 roku
Do zobaczenia 1 września. 

Lista osób zakwalifikowanych do Technikum Nr 4:


Lista osób zakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia:


Lista osób przesuniętych do innych oddziałów z V Liceum Ogólnokształcącego:


Lista osób przesuniętych do innych oddziałów z Technikum Nr 4:


Lista osób przesuniętych do innych oddziałów z Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi:


Lista osób niezakwalifikowanych do Technikum Nr 4:


Lista osób niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi