Wystawa grzybów 2022

Powiatowa Stacja Sanitarna – Epidemiologiczna zaprasza wszystkich zainteresowanych na wystawę grzybów 06 października od 10.00-14.00. Miejsce wystawy: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zamościu, ul. Peowiaków 96 – przed budynkiem.

Podczas trwania wystawy będzie można:

  • skorzystać z porad grzyboznawców,
  • otrzymać materiały informacyjno – edukacyjne (ulotki),
  • obejrzeć świeżo zebrane, dziko rosnące grzyby,
  • skorzystć z atlasów i plansz tematycznych.