Konkurs Poukładani

Ze względu na sytuację epidemiologiczną przekładamy V EDYCJĘ TURNIEJU UKŁADANIA KOSTKI RUBIKA NA CZAS w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

Wierzymy, że uda nam się spotkać już w nieodległym czasie.

Nasz turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zamościa i okolic.

Ciekawi jesteśmy waszego zainteresowania Turniejem Poukładani, dlatego prosimy o kontakt w sprawie uczestnictwa. Ułatwi nam to sprawne i bezpieczne przygotowanie Turnieju:

 • Kontakt dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zamościa i okolic: b.gmiterek-kusmirczak@zsp4zamosc.edu.pl
 • Kontakt dla uczniów ZSP Nr 4 w Zamościu: za pomocą dziennika Librus – z-ca dyr Jerzy Goryczka, Barbara Gmiterek-Kusmirczak, b.gmiterek-kusmirczak@zsp4zamosc.edu.pl

Poniżej przypominamy przebiega rywalizacji:

 • Zawodnicy startujący  otrzymują wymieszane kostki. Każdy zawodnik ma 15 sekund na wstępne obejrzenie kostki. Przed startem zawodnicy kładą kostkę oraz ręce na stole. Na dane hasło rozpoczynają układanie – od tego momentu liczony jest czas. Stoper zostaje zatrzymany w chwili położenia ułożonej kostki oraz dłoni na stole. Czas układania kostek zapisywany jest w protokole
 • Jednocześnie kostki układają max 3 osoby, w finale kostki jednocześnie układają 2 osoby
 • Maksymalny czas układania kostki w jednym podejściu wynosi 3 minuty
 •  Nad przebiegiem turnieju czuwają sędziowie, którzy rozstrzygają wszelkie sprawy sporne
 •  Zawodnik może mieć przyznany dodatkowy występ w przypadku zakłóceń w turnieju (ingerencja osób trzecich, awaria sprzętu, problemy w sędziowaniu, defekt kostki itp.)
 •  Dla najlepszych zawodników w przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 • Dla uczestników turnieju z ZSP Nr 4 w Zamościu przewidziane są nagrody w postaci punktów dodatnich z zachowania, oceny co najmniej bardzo dobrej z jednego z przedmiotów:  matematyki, wychowania fizycznego, przedmiotów informatycznych, fizyki
 • Uczestnictwo w turnieju jest nieodpłatne
 • Organizatorzy nie opłacają kosztów dojazdu na turniej (ZSP Nr 4 w Zamościu ul. Piłsudskiego 56) oraz powrotu z turnieju.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z organizatorami oraz rywalizacji w późniejszym czasie.

Koordynatorami turnieju są:

Jerzy Goryczka

Barbara Gmiterek-Kuśmirczak

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu zastrzega sobie nazwę turnieju POUKŁADANI ©.

Wykonawcą loga turnieju jest: Mateusz Śmiatacz