Konkurs Włącz się

KONKURS „WŁĄCZ SIĘ – II edycja”

 Fundacja Świętego Kiliana w Skierbieszowie realizująca projekt „WŁĄCZ SIĘ! Akademia Lokalnych Liderów” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej

zaprasza do udziału w konkursie otwartym „WŁĄCZ SIĘ – II edycja”

Temat konkursu: „Aktywny obywatel w działaniu”

 Tematyka prac może dotyczyć wszelkich form aktywności obywatelskiej, aktywności społecznej, aktywnego włączania się w życie publiczne oraz promocji partycypacji obywatelskiej w życiu publicznym.

 W ramach konkursu można składać prace wykonane dowolną techniką (fotografia, grafika komputerowa, rysunek, krótka forma filmowa, komiks, prezentacja multimedialna, opowiadanie itp.).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 8 listopada 2013 roku.

Nadesłane prace będzie można oglądać i oceniać na stronie internetowej projektu „WŁĄCZ SIĘ! Akademia Lokalnych Liderów” w listopadzie 2013 r.

tj. www.skierbieszow-wlaczsie.pl

Najlepsze prace wybrane w drodze głosowania internautów oraz przez Radę Konkursową zostaną nagrodzone.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępne u opiekuna Samorządu Uczniowskiego p.Moniki Kowalczyk-Flak lub na stronie www.fundacja-kilian.pl oraz www.skierbieszow-wlaczsie.pl