dscn0027

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

   dscn002722 kwietnia odbyły się w naszej szkole Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.
W mistrzostwach startowało osiem pięcioosobowych zespołów, które udzielały pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw stacjach. Pozorowane wypadki przygotowane były przez ratowników medycznych przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby) oraz rekwizytów.
Drużyna naszej szkoły w składzie: Angelika Knap (kapitan), Kamila Drąg, Sylwia Gęśla, Angelika Jamroż, Kinga Kawalec, Karolina Schabowska zajęła V miejsce. Opiekun szkolnego Koła PCK – Dorota Gajewska – Moś.