SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

1918 – ROK NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

W 100 ROCZNICE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ PANSTWO POLSKIE

REGULAMIN

 • W konkursie biorą udział uczniowie ZSP 4 w Zamościu
 • Prezentacja powinna zawierać minimum 25-30 slajdów
 • Strona graficzna czytelna, kompozycja slajdów dowolna
 • Tematyka – wydarzenia związane z procesem walk Polaków o niepodległość 1795 – 1918
 • W prezentacji szczególne podkreślenie roku 1918 i związanych z nim wydarzeń tworzenia niepodległego państwa polskiego
 • Na slajdach ikonografia związana z wydarzeniami walk o niepodległość
 • W treści slajdów mogą występować: mapy, postacie historyczne, teksty źródłowe, ikonografia (zdjęcia, rysunki) z epoki będącej tematem konkursu
 • Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele historii M. Okoniewski i A. Krukowski

TERMINARZ:

 • OGŁOSZENIE KONKURSU DO 10 IX
 • PRZYJMOWANIE i WERFIKACJA MERYTORYCZNA PREZENTACJI DO 10 X ( przekazujemy do nauczycieli historii lub do biblioteki)
 • ZAAKCEPTOWANE MERYTORYCZNIE PREZENTACJE BĘDĄ EMITOWANE NA MONITORACH ZSP 4 W OKRESIE OD IX-XII 2018
 • UCZEŃ PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU WYRAŻA JEDNOCZEŚNIE ZGODĘ NA ICH PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ NA TERENIE SZKOŁY
 • PREZENTACJĘ OCENIA SZKOLNA KOMISJA KONKURSOWA POWOŁANA PRZEZ DYREKTORA ZSP 4 W ZAMOŚCIU W SKŁADZIE: DYREKCJA, NAUCZCYELE: HISTORII, J, POLSKIEGO, INFORMATYKI, PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU SZKOŁY
 • ZWYCIĘSCY KONKURSU (1-3 lokata) ORAZ WYRÓŻNIONE PREZENTACJE OTRZYMUJĄ NAGRODY KSIĄŻKOWE i OCENY CZĄSTKOWE (5LUB 6)
 • OGŁOSZENIE WYNIKÓW 27 XI 2018 R