XIV Konkurs Historyczny

image2W Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 4 w Zamościu odbyła się 22 XI 2016 r. XIV edycja Regionalnego Konkursu Historycznego „Dzieje Zamojszczyzny na przestrzeni wieków”. Tematem XIV edycji konkursu była problematyka  „Powstanie Zamojskie 1942- 1943”. Konkurs był organizowany pod patronatem IPN Lublin i organizacji kombatanckiej zrzeszającej Dzieci Zamojszczyzny – Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. W konkursie wzięło udział 35 uczniów reprezentujących siedem szkół regionu noszących imię Dzieci Zamojszczyzny ( Szkoła Podstawowa w Złojcu, Szkoła Podstawowa z Aleksandrowa. Zespół Szkół z Sitańca, Samorządowy Zespół Szkolny z Biszczy, Gimnazjum Publiczne ze Skierbieszowa, Gimnazjum z Bodaczowa, ZSP Nr 4 z Zamościa)

W kategorii szkół podstawowych zwyciężył: Klaudiusz Kamforowski SP Złojec przed Jakubem Augustyniakiem i Adrianem Grabiasem ze SP w Aleksandrowie. Wśród gimnazjalistów zwyciężyła Wiktoria Budzyńska z Gimnazjum  w Bodaczowie przed Oliwią Radomską i Pauliną Repeć z gimnazjum w Skierbieszowie, natomiast spośród uczniów  ZSP Nr 4 zwyciężył Kamil Ligocki przed Jarosławem Zającem  i Barbarą Kwaśny.

image4

image4
Obraz 1 z 19