Rozmowa ze Stanisławem Holko, dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Przeglądając ostatnie wydanie czasopisma “Skafander” znajdziemy obszerny wywiad z dyrektorem naszej szkoły panem Stanisławem Holko. Zapraszamy do lektury.

http://pwszzamosc.pl/skafander/?p=13357